Raspored hranljivih materija i tečnosti

Raspored hranljivih materija i tečnosti

Raspored hranljivih materija i tečnosti

Raspored hranljivih materija i tečnosti. Tradicionalan pogled na unos energije i hranljivih materija jeste da potrebe za njima treba zadovoljavati podjeljeno po jedinicama od po 24 sata.

  • Raspored unosa energetskih hranljivih materija i tečnosti

Iako za neke ljude te odrednice mogu biti korisne, one nisu adekvatne za sportiste koji žele da postignu optimalan unos goriva i energije da bi poboljšali svoja sportska postignuća.

Jednostavno rečeno, dinamika unosa energetskih hranljivih materija i tečnosti treba da bude usklađena sa dinamikom trošenja energije i tečnosti.

Svaki sistem koji značajno odstupa od ovog principa ne može pomoći sportistima da maksimalno treniraju i postižu najbolje rezultate.

Istraživanja pokazuju da usklađivanje dinamike unosa i utroška energije pomaže sportistima da održavaju svoju bezmasnu tjelesnu masu, snižava nivo tjelesnih masti, poboljšava osjećaj blagostanja i unapređuje sportske rezultate.

Raspored hranljivih materija i tečnosti

Vježbanje utiče na potrebu za hranljivim materijama na dva glavna načina:

  • Povećava stepen utroška energije. (zbog proizvodnje veće količine toplote usljed povećanog stepena energetskog metabolizma)
  • Povećava stepen gubitka tečnosti znojenjem.

Sportisti moraju da povećaju unos energetskih materija i tečnosti da bi zadovoljili ovo dodatno opterećenje nametnuto njihovoj ishrani.

Međutim, sportski nutricionisti ukazuju na to da sportisti ne jedu i ne piju dovoljno.

Štaviše, čini se da unos energetskih hranljivih materija nije pravilno vremenski raspoređen, što negativno utiče i na građu tijela i na sportske rezultate.

Ishod tako raširene neadekvatne ishrane među sportistima je suviše dobro poznat.

Pretjerano oslanjanje na suplemente i ergogena sredstva da bi se prevazišli deficiti. (koji nastaju usljed neadekvatnog unosa energetskih hranljivih materija i tečnosti)

  • Sportisti će vjerovatno postizati bolje rezultate ako obrate pažnju na unos hrane i tečnosti prije nego preduzmu bilo šta drugo.

Fokusiranje na hranu i piće je jeftinija, pouzdanija i bezbjednija strategija za poboljšavanje sportskih postignuća.

Nego oslanjanje na suplemente i ergogena sredstva, koja mogu imati nepoznat sadržaj i biti nepredvidljivog kvaliteta.

Devetodnevno uzimanje smanjene količine kalorija! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Odgovori