Načini ishrane mogu pozitivno da utiču na gubitak kilograma

Načini ishrane

Načini ishrane

Načini ishrane. U okviru ove dokazani su objektivnim metodama određeni načini ishrane.

Sasvim je razumljivo, samo po sebi, da sljedeće izlaganje naučenih saznanja, ne može da bude saopšteno u malo riječi.

Kao i za svaku drugu nauku, i ovde mora zainteresovano lice da uloži trud u razumjevanje osnovnih postavki.

Nasuprot tome, nažalost, kod mnogih ljudi još uvijek vlada nepravedno podožrenje prema nauci o ishrani: ova želi, navodno, da ih otuđi od tako dragih navika i da ih prisili na hranu, koja je doduše u neku ruku dokazana kao zdrava, ali zato nije naročito ukusna.

Naučno postavljena ishrana, često se, još uvijek shvata kao mukotrpni objed od crnog hljeba, sirove salate i čaja od nane.

Naprotiv, zdrava ishrana biva poistovjećena sa dijetom za bolesnike, jer se mnogi, tek u slučaju bolesti, potrude da sebi sastave program celishodne ishrane.

Razumljivo je da zdrav čovjek stoga neće da se pridruži takvoj hrani.

Naravno, da ovakve predstave počivaju na nepoznavanju stvari.

Načini ishrane

Kao i nauka o ishrani, koja se zadnjih godina veoma razvila, tako je i sportska medicina postigla znatan napredak.

Pritom je, u poslednje vrijeme, naročito u centru pažnje ispitivanje razmjene materija pri opterećenju organizma.

Do novih shvatanja o optimalnoj ishrani sportista dovela su ispitivanja o stvaranju energije u mišićnim ćelijama, stanju spremnosti, prenosu i preobražaju energije u mehanički rad.

Isto tako, savremenim metodama, sproveđeni su proračuni potrošnje energije pri različitim tjelesnim naprezanjima.

Poslednjih godina, rekordi se penju sve više, a rezultati na nivou svjetskih takmičenja, su sve bolji.

Napredak takmičarske moći u pojedinim sportskim granama nije postignut zbog tzv. »supertalenata«

Već je plod poboljšanih metoda treniranja i daleko većeg uloženog napora.

Sva ova saznanja vode ka tome da i ishrana sačinjava važnu ulogu u razvoju sportske takmičarske sposobnosti.

Ona, čak, može da bude potpuno odlučujući faktor za postizanje rezultata.

To se najprije događa kada ishrana ima važne nedostatke, i ovi nedostaci sprječavaju pun razvoj takmičarske sposobnosti.

  • Nasuprot tome, ishrana takođe može, kada je sprovedena sa posebnim ciljem, i tačno odmjerenim redom, pozitivno da utiče i na gubitak kilograma.
Načini ishrane
  • Ishranom se moraju dati organizmu sve materije koje su mu potrebne za opstanak i održanje tjelesne i duhovne aktivnosti.

Pošto ne postoji »idealno« sredstvo za ishranu koje sadrži materije potrebne za život u pravim količinama, to je osnovno da se zahtjeva raznovrsna ishrana.

Samo takva ishrana ima preduslov za pretpostavku, da će se uzajamno dopunjavati sve namirnice koje ona obuhvata.

  • Svaka jednolična ishrana je pogrešna, te može da unazadi tjelesno stanje, pa i da prouzrokuje zdravstvene smetnje.

Ne tako davno propagirani, vegeterijanski način života, je tipično jednolična ishrana, zbog oskudice u životinjskim bjelančevinama (uostalom: »pravih« vegeterijanaca jedva i da ima, jer, većinom, ni oni neće da se odreknu potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda).

Klimatski i geografski uslovi, pod kojima ljudi žive, daju značajno obelježje načinu ishrane.

I pored daljeg postojanja izvjesnih nacionalno svojstvenih obelježja, navike ishrane se izjednačavaju u visokorazvijenim industrijskim zemljama sve više i više.

Neka bude ovde, usput, pomenuto da cijeli niz novih nacionalnih država trpi znatnu oskudicu u prehrambenim dobrima.

Po procjeni svjetske zdravstvene organizacije sada se, još uvijek, oko 900 miliona ljudi nedovoljno hrani.

Koliko nam je potrebno kalorija dnevno? (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Odgovori