Potreba čovjeka za energijom u svakodnevnom životu

Potreba čovjeka za energijom

Potreba čovjeka za energijom

Potreba čovjeka za energijom. Skoro da nema poteškoća u praksi da se odredi kalorična vrjednost neke hrane.

Za to služe mnoge tabele kalorija ishrane, koje se, jedna od druge, samo beznačajno razlikuju.

Ali je, zato, znatno teže utvrditi stvarnu potrebu čovjeka za energijom.

Pri stvaranju energetskih bilansa, ustvari mora da se uzme u obzir energetsko stanje organizma.

  • Zaliha energije u čovjeku je vrlo velika, u odnosu na energetske promjene koje se kratkoročno odvijaju.

Zato ovakva izračunavanja bilansa mora da se sprovode dugotrajno, i po mogućstvu na velikim grupama ljudi.

Samo pri tačnom pridržavanju ovakvih uslova, pri ispitivanju, mogu, promjene energetskog stanja, da budu zanemarene.

Izračunavanje energetskih bilansa potrebno je iz više razloga.

  • To što nas ovdje naročito zanima je iz medicinskih razloga: hrana koja se daje mora da bude »pravovaljana« – visokovrijedna, jer je potrebno da ista obezbjedi najbolji mogući tok svih tjelesnih funkcija.

Nadalje, moraju se izvoditi i utvrditi energetski bilansi iz nacionalno privrednih razloga, pošto za podmirenje potreba nastalih za ishranu naroda, donošenje energetskih bilansa, bezuslovni je preduslov.

Potreba čovjeka za energijom

Pogrešan odnos neposrednih potreba i ponude na pijaci životnih namirnica, vode ili ka oskudici, ili u prekomjernu proizvodnju, što u oba slučaja predstavlja veliku štetu.

Uglavnom postoje četiri veličine za energetsku potrebu čovjeka.

Bazalni metabolizam ili osnovni promet (izmjena) materija, označava potrošnju energije čovjeka, koji miruje a našte je srca, pri normalnoj tjelesnoj temperaturi i temp. okoline od 20°C.

  • Ova potrošnja služi za ispravno održavanje važnih tjelesnih funkcija 60% zahtjeva stvaranje toplote, a sve ostalo se utroši na rad srca i krvotoka, na disanje, na rad bubrega i rad mozga.

Bazalni metabolizam čovjeka vrlo malo se mjenja.

  • On iznosi za muškarce 1 kaloriju, na čas i po 1 kilopondu tjelesne težine.

Zato tu važi čvrsto pravilo: Osnovni promet materija = Tjelesna težina (kp) X 24

  • Za žene je, radi debljeg potkožnog masnog tkiva, bazalni metabolizam manji za 5-10 stupnjeva, što je vezano za manje odavanje toplote.

Bazalnim metabolizmom upravlja neurovegetativni sistem pomoću hormona.

Potreba čovjeka za energijom

Mjerenja njegove veličine izvode se obračunavanjem date toplote (»direktna kalorimetrija«) ili ubilježavanjem udahnutog kiseonika i izdahnutog ugljendioksida. (»indirektna kalorimetrija«)

U poređenju sa Iicima koja ne treniraju, bazalni metabolizam kod sportiste pokazuje promjene vrijednosti, uslovljene godišnjim dobima, koje zavise od veličine napora pri treningu.

  • U vremenu punog angažovanja treningom povećava se bazalni metabolizam, jer su brzine izmjene materija unutrašnjih organa i skeletnih mišića pojačane.

Metabolizam stvaralačkog učinka odgovara pojačanoj potrebi energije, iznad veličine osnovnog metabolizma, koja je potrebna kao utrošak za motorni rad tijela.

  • Svaki način angažovanja mišića povećava potrošnju energije, npr. već sama promjena položaja tijela iz ležećeg u sjedeći, ili stojeći stav.

Za veličinu metabolizma stvaralačkog učinka odlučuje trajanje mišićnog rada, njegov intenzitet i karakter. (veličina uposlenje mišićne mase)

Kako su tjelesni napori kod ljudi vrlo različiti, zato se i ova veličina znatno mjenja za pojedince.

Takođe i obračunavanje metabolizma stvaralačkog učinka, za pojedine djelatnosti, proizlazi iz utvrđivanja potrošnje kiseonika i izbačenog CO!.

Ovde se radi o postupku, koji u sebi krije mnogo mogućnosti za grešku, i u suštini je netačan.

To naročito važi za sportske napore, tako da su prikazane vrijednosti za potrošnju energije, tabelarno date za određeni rad mišića, samo grube aproksimacije.

Program smanjenja tjelesne težine prirodnim putem! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Odgovori