Starost i problemi sa težinom zbog neprilagođene ishrane

Starost i problemi sa težinom

Starost i problemi sa težinom

Starost i problemi sa težinom. Opšta je zakonitost da sa starenjem opadaju osnovni metabolizam i metabolizam radne, stvaralačke, sposobnosti.

Ovim smanjenim energetskim potrebama čojvek mora da se suprotstavi unošenjem manje kalorija u organizam.

Zbog toga se i dešava većini ljudi, što nije nista neobično, da u srednjem životnom dobu dobijaju na težini. (čak, često dolazi do pretjerane gojaznosti)

Ako se uporedi relativno mala potreba za kalorijama kod starosne grupe 35-55 godina (što je još sa faktorom sigurnosti i više predviđeno) sa svakodnevnim uzimanjem hrane, kroz duži vremenski period, postaje jasno: mnoštvo, ljudi jede previše!

A staro ljekarsko iskustvo kaže da baš najdeblji ljudi, stalno, prostodušno izjavljuju, kako oni vrlo malo jedu.

Veoma mali broj ljudi ima bar približnu predstavu o tome, koliko im je ustvari potrebno dnevno kalorija, a koliko oni stvarno potroše.

Većina starijih ljudi sprovodi ovakvu »luksuznu« potrošnju i iz psiholoških uzroka.

Pojam »kalorije« nerazdvojno je, za mnogo ljudi, još uvijek vezan sa »nestašicom hrane«.

Starost i problemi sa težinom

Dok god ne nastupe bitni poremećaji zdravlja, veoma je teško da se odstrane usvojeni, omiljeni, ali pogrešni, načini ishrane, što se iskustvom dokazalo.

Najveći broj ljudi, tek tada uvidi da je potrebno da drže dijetu, kada težina tijela toliko poraste da prouzrokuje ozbiljne zdravstvene smetnje.

Tada traže od ljekara radikalna sredstva, i veoma su ponosni na svaki kilogram koji su skinuli.

Na stranu što ovako radikalne mjere samo u malobrojnim slučajevima pokazuju trajan uspjeh; one staju prije svega mnogo živaca i uz to su još skupe.

Isto tako su iluzorne predstave da se pomoću »sredstava za mršavljenje«, lijekovima ili kalorično bezvrijednom hranom, može postići trajan uspjeh.

U hitnim slučajevima može ljekar da propiše takozvane »inhibitore apetita« koji jedino u početku liječenja donose neko psihičko olakšanje.

Nepodesni su za trajno lječenje jer najveći broj od njih pokazuje izvjesno djelovanje na centralni nervni sistem.

Starost i problemi sa težinom

Šta preostaje? Presudno je uslovljeno kaloričnom saddinom u hrani, da li će neko ostati i vitak ili biti debeo.

Tako je taj prinuđen da posegne za tablicama kalorija i podesi pažljivo svoje dnevne obroke prema energetskoj potrebi.

Prirodno da je to teže, nego li da svake druge godine banjskim lječenjem skida prekomjernu težinu.

Energetski bilans ne bi trebalo da utiče samo na stranu »jeste«, odnosno na stranu uzimanja hrane, već i da mjenja stranu »potrebno«, tj. energetsku potrebu.

Ko se više puta nedeljno bavi fizičkim vježbama, ne samo da smije više da jede on i povećava mišićnu masu.

Koja je aktivna u izmjeni materija i poboljšava rad srca, krvotoka, disanja i unutrašnjih puteva.

Konačno, težina tijela, je stvar napora volje i samodiscipline pojedinca.

To mora da se sagleda tako, jer malo ko može danas da tvrdi da mu nije dovoljno objašnjena opasnost od prekomjerne težine.

Snaga programa čišćenja organizma Clean 9! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Odgovori