Hranljive materije i njihov položaj pri naprezanju

Hranljive materije

Hranljive materije

Hranljive materije. Naša hrana je sastavljena iz poznatih raznovrsnih sastojaka, a svi oni razvijaju određena dejstva u organizmu.

Kao nosioci energije od značaja su, ipak, samo glavne hranljive materije: ugljeni hidrati, masti i bjelančevine.

U mnogim uslovima organizmu je svejedno koji, od tri energetskih nosilaca, najpre koristi.

Postoji pri proizvodnji energije, dalekosežna, uzajamna, zamjenljivost, tri glavne hranljive materije, što, svakako, ima svoju granicu prema postojećim uslovima.

Danas, znamo da, baš pri raznim sportskim naporima, organizam obavlja proizvodnju svoje energije u veoma različitim mjerama.

Doduše u zavisnosti od date strukture naprezanja, tj. od vrste, obima i jačine napora.

Organizam pritom stvara, po pravilu, za svoje cjelokupno stanje, najbolji mogući odnos između zahtjeva potrošnje i pojedinih raspoloživih hranljivih materija.

Hranljive materije

Sa ovom činjenicom mora da se računa pri postavljanju ishrane za sportistu.

Zadatak njegove ishrane je da utrošene rezerve popuni brzo i potpuno (po mogućnosti popuni ponovo)

Kao i da stvori povoljnu polaznu tačku putem namjenskih zaliha za buduće napore.

Od velikog značaja je, za aktivnog sportistu, da ima ne samo količinski dovoljan priliv nosilaca kalorija, već i kvalitativno sastavljenu ishranu.

Utvrđena uputstva, za takvu vrstu različito postavljene ishrane, mogu samo tako da se postignu, ako se imaju na umu savremena fiziološka saznanja o takmičarskoj sposobnosti u okviru energetskih procesa izmjene materije, koji se odvijaju u pojedinim sportskim granama.

Pritom nema bitnih razlika između sportista amatera i profesionalnih vrhunskih sportista.

Samo što su kod posljednjih ista osnovna načela izražena mnogo jasnije i moraju da budu poštovana sa mnogo više revnosti.

Na ovoj osnovi mogu da se izvode preporuke za ishranu kako za pojedine sportske grane, tako i za razna vremenska razdoblja u istoj sportskoj grani.

Najprije, biće govora o ulozi pojedinih, hranljivih materija pri sportskom naprezanju, pri čemu se obuhvataju kako osnovne životne namirnice: ugljeni hidrati, masti i bjelančevine, tako i razni drugi veoma .potrebni sastojci naše hrane.

Fizička aktivnost i detoksikacija Aloe Verom! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Odgovori