Značaj ugljenih hidrata za sportsku ishranu

Značaj ugljenih hidrata

Značaj ugljenih hidrata

Značaj ugljenih hidrata. Ugljeni hidrati (ili narodski: »Šećeri«) predstavljaju najrasprostranjeniju grupu organskih prirodnih materija.

Njihovo ime se izvodi iz zbirnog obrazca ovih materija.

Tako da se po tome mogu shvatiti kao jedinjenja ugljenika sa vodom, dakle kao hidrati.

Pod iznjetom opštom formulom podrazumjeva se veliki broj takvih istovjetnih materija, koje međusobno mogu značajno da se razlikuju, u pojedinostima njihove strukture.

Raznovrsnost ovih materija, najprije, ima podjelu na proste i složene ugljene hidrate.

Najvažniji prosti ugljeni hidrat je glukoza (grožđani šećer) sa opštim obrascem: Cs H12 Os.

U sastavu sa voćnim šećerom, takozvanom fruktozom, stvara nama dobro poznati »šećer« bilo da potiče iz šećerne trske ili šećerne repe.

U hemiji se nazivaju šećerima svi prosti ugljeni hidrati, kao i oni koji su složeni iz malo sastavnih dijelova.

Glukoza je, takođe, sastavni dio kod najvećeg broja složenih ugljenih hidrata.

Pojedini molekuli glukoze, mogu da se povežu pritom u ogromne molekule (makromolekuli) u obliku dugih lanaca sa ograncima i poprečnim vezama.

Značaj ugljenih hidrata

U ovakva jedinjenja spada, npr. i celuloza, koja je najvažnija okosnica biljaka.

Celuloza ima, pak, za našu ishranu značaj samo kao balastni materijal, jer je za čovjeka nesvarljiva.

Glavna količina iskoristivih ugljenih hidrata unosi se pretežno u obliku škroba.

Razne vrste različitih škrobnih materija sastoje se od mnogih glukoznih sastavnih dijelova.

U organizmu nastaje cjepanje ovih dugih lanaca na glukozu.

Ova se tada, ili odmah koristi za dalju isporuku energije, ili se uskladišti u određenim ostavama organizma (jetra i mišićne ćelije).

U drugom slučaju se iz glukoze ponovo gradi sopstveni tjelesni skrob (glikogen) i u ovom obliku čuva.

Glukoza i glikogen su dve najvažnije supstance u prometu ugljenohidratnih materija u tijelu.

Preko vrlo složenog regulatorskog tjelesnog mehanizma, izvjesna određena količina glukoze stalno se nalazi u krvi.

To se događa putem oslobađanja odgovarajuće količine glikogenskih zaliha – (pretežno iz jetre).

Glukoza u krvi (»sadržina šećera« u krvi) je najvažnija supstanca za isporuku energije svim ćelijama tijela i neophodno gorivo da bi se uopšte održali životni tokovi.

U ovom smislu je mozak skoro isključivo zavisan od priliva glukoze kao energetskog izvora.

Naša ishrana je, u normalnim uslovima, vrlo obilna ugljenim hidratima.

Oni sačinjavaju do 60% unjetih kalorija.

U krajevima zemljine kugle, gdje uopšteno vlada oskudica hrane, ili, čak, i u posebnim mučnim vremenima (ako što je bilo za vrijeme i neposredno poslje svjetskih ratova), tada nastala nedovoljno kvalitetna ishrana odlikuje se, kao po pravilu, još i znatno većim sadržajem ugljenih hidrata.

Dobro su poznate neugodne strane prinudnog podmirenja skoro cijelog djela energetske potrebe sa manje vrijednim ugljenim hidratima.

Velika sadržina balastnih materija vodi ka zapreminski velikoj količini hrane, koja vrlo snažno opterećuje probavni sistem.

Značaj ugljenih hidrata

Pojedini ugljeni hidrati daju tada samo slab i kratkotrajan osjećaj sitosti.

S druge strane, sami po sebi, ugljeni hidrati su vrlo malo neophodni za život, jer je organizam u stanju da mnoge materije, na bilo koji način, preradi u ugljene hidrate. (npr. masti, kao i najveći dio osnovnih sastojaka bjelančevina – aminokiseline)

Mnogi ljudi vrlo rado troše hranu koja sadrži malo ugljenih hidrata, prije svega, jer je veoma ukusna.

To je i vrlo skupo, te predstavlja u neku ruku prehrambeni luksuz.

Ako je količina unjetih ugljenih hidrata za oko 10% manja, mogu da nastupe znaci početka poremećaja u izmjeni materija, mada se to ispočetka jedva zapaža kao opadanje fizičke i psihičke moći.

Ipak trebalo bi da uobičajena ishrana sadrži najmanje 100 do 120 g ugljenih hidrata dnevno.

To je poželjno da bi se glatko odvijala izmjena materija, međusobno, za duže vrijeme.

Vidjećemo, međutim, da ne mora da se pođe od takvih minimalnih iznosa u cilju najbolje moguće ishrane sportiste.

Sportski napori upravo postavljaju vrlo velike zahtjeve za izmjenu materija na bazi ugljenih hidrata.

Program čišćenja organizma Zašto je važno govoriti o tome! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Odgovori