Važna uloga glikogena smještenog u mišićnoj masi

Važna uloga glikogena

Važna uloga glikogena

Važna uloga glikogena. I ovde igra presudnu ulogu izmjena ugljenohidratnih materija.

To naročito važi za dobro istreniranog sportistu, koji može da razvije veoma veliki intenzitet na takvim rastojanjima.

Kod netreniranih, djelimično drugi činioci ograničavaju takmičarsku sposobnost, npr. srce – krvotok – ili disajni sistem, pa ne može da usljedi puno organizovanje izmjene mišićnih materija.

Za sposobnost brzog stavljanja snage u pokret i u ovim disciplinama, ima, isto tako, veliku ulogu velićina postojeće zalihe glikogena.

Ali i izvjesni kvantitativni izgledi su ovdje od značaja.

Za sportiste iz ove grupe stvaranje energije dolazi pretežno od izmjene materije ugljenih hidrata, koja se odvija i bez i sa prisustvom kiseonika, u cilju postizanja takvog intenziteta kretanja da se omogući takmičarska sposobnost.

Pri naporima između 3:30 i 4:30 min trajanja, stvaraju se najveće količine mliječne kiseline u krvi.

Što je znak da se u najvećoj mjeri koristi dobijanje energije bez prisustva kiseonika (anaerobno).

Ako se trajanje napora produži, tada silom okolnosti i aerobna razgradnja ugljenih hidrata daje svoj udio.

  • U discipline dugoročnog dugoprugaškog karaktera broje se sve vrste sporta gdje napori traju preko 8 min.

Tako npr. atletika: trka sa preponama, trka na 5 i 10 km, plivanje i brzo klizanje.

U ovim disciplinama mora pretežno da usljedi proizvodnja energije u okviru mogućnosti aerobne izmjene materije. (sa prisustvom kiseonika)

Intenzitet kretanja je ovdje, čak, tako veliki da se pretežno razgrađuju ugljeni hidrati, naročito kad su sportisti dobro istrenirani.

Zato tu igra izvanredno važnu ulogu količina glikogena smještenog u radnoj mišićnoj masi.

Važna uloga glikogena

Primjera radi, da trkač svjetske klase troši oko 800 kcal za trku na 10.000 m u vremenu od 28:00 min.

Tada mora za to da se zatraži od organizma 200 gr glikogena za čisti metabolizam ugljenih hidrata.

  • Dio ove potrošnje kalorija otpada na srce, mišiće za disanje i na ostalu mišićnu masu koja sudjeluje u tom kretanju.

Najveći dio koriste veoma jako zaposleni mišići nogu.

Pošto za te svrhe stoji na raspolaganju samo glikogen iz tih mišića, pri takvom naporu on mora da se iscrpi znatnim dijelom.

Stoga, skoro da je nemoguće trkaču – pošto je dao sve od sebe u trci na 10.000 m – da ovo sljedeći dan ponovi makar samo približno.

U ovom razdoblju ni izdaleka nije završena regeneracija utrošenih glikogenih zaliha.

  • Važnost ovog zaključka samo neznatno sužava činjenica, da se pritom dio energetske potrebe podmiruje od izmjene masnih materija.

Da glikogen jetre, preko šećera u krvi, na neki način, takođe, sudjeluje.

Sa pražnjenjem zaliha glikogena iz mišića i time otežanoj mobilizaciji, uvećavaju se još iznosi ovih supstrata, što bezuslovno dovodi do smanjivanja najveće moguće brzine kretanja.

Nema sumnje da je za završnicu takmičenja, prije svega, od velikog značaja količina još postojećeg i raspoloživog (za brzu mobilizaciju) glikogena.

Kao i za nadasve važnu sportsku sposobnost u odlučujućim takmičenjima današnjice.

Snaga programa čišćenja organizma Clean 9! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)