Savjeti za velike napore i naprezanja u sportu

Savjeti za velike napore

Savjeti za velike napore

Savjeti za velike napore. Drugačije su prilike za krajnje velike i dugotrajne napore.

U šta se ubrajaju sve sportske grane u kojima vrijeme naprezanja prelazi trajanje od jednog časa.

KoIičine kalorija, koje se ovdje zahtjevaju, tako su velike da postojeće rezerve ugljenih hidrata, a naročito, organski ograničene unutrašnje zalihe glikogena u radnim mišićima, uopšte nisu, sve skupa, dovoljne da bi količinski potpuno podmirile energetske potrebe o kojima je riječ.

Sljedstveno tome, takav intenzitet trajnog kretanja, samo tada, može da se održi, ako se pretežno pokriva sagorjevanjem masti.

Mada je razgrađena količina glikogena mala, u odnosu na iskorišćenje masti po jedinici vremena. (čak i ovaj mali, metabolizam ugljenih hidrata, u svakom slučaju je značajan)

Ako nastupe tako ekstremni dugoprugaški napori sa maksimalnim zalaganjem, što je uvijek slučaj na takmičenju, a često i na treningu.

  • Pri velikim prosječnim brzinama, dolazi zbog dužine vremena do znatnog iscrpljenja glikogena.

Što daleko prevazilazi poznatu mjeru koja se troši pri kraćim, a bitno jačim naporima.

  • Ako su pri ruci bogate zalihe glikogena, može da se uveća udio energetske proizvodnje iz ugljenih hidrata. (čak i pod uslovom preteznog korišćenja masti)

Na taj način moguće je i malo povećanje brzine.

To može dobro da se izdržava, a da se ne poremeti ravnoteža izmjene materija.

Savjeti za velike napore

Upravo su ove male razlike u izmjeni materije pri naprezanju, radi postizanja konačnog uspjeha najviše presudne. (u sadašnje vrijeme u kome su takmičarske sposobnosti vrlo ujednačene)

Dugoročno-dugoprugaško sportske grane, gde često dolazi do smenjivanja brzine, još više su zavisne od stanja glikogenskih zaliha u tijelu. (pri nastalim vrhunskim naprezanjima)

Otprilike može da se kaže, da postojeća visina vrjednosti za osnovnu izdržljivost odgovara – u biohemijskom smislu – sposobnosti dejstva izmjene masnih materija.

Ograničene rezervne koIičine ugljenih hidrata predstavljaju, pak, neophodne dopunske zalihe za nastale maksimalne napore.

Za vrhunskog sportistu je često baš ovo odlučujući trenutak za uspjeh na sportskim takmičenjima.

Danas se vidi sve jasnije, na velikim takmičenjima (čak i u izričito dugoprugaškim disciplinama), kako su većina učesnika tako ujednačeni, u pogledu sposobnosti za dugotrajne napore, da na plasman isključivo odlučuje – ko u završnici može da mobiliše obimnije energetske rezerve!

Vidi se da skoro nema sportske grane za koju bi bila beznačajna izmjena materije ugljenih hidrata, u odnosu na takmičarsku sposobnost.

0 praktičnim posljedicama biće kasnije više govora.

Koliko nam je potrebno kalorija dnevno? (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)