Popunjavanje glikogenskih zaliha je veoma bitno

Popunjavanje glikogenskih zaliha

Popunjavanje glikogenskih zaliha

Popunjavanje glikogenskih zaliha. Pošto je ukazano na značaj rezervi ugljenih hidrata u organizmu, u obliku glikogenske ostave, postavlja se pitanje na koji način može da se potpomaže i ubrza popunjavanje ovih zaliha.

Ako se uzmu u obzir neka gledišta, postoji mogućnost da se stvori naročito povoljno polazno stanje za ispunjenje visoke sportske stvaralačke sposobnosti, putem racionalno postavljene ishrane.

  • Najprije treba težiti da se propiše ishrana sportiste bogata ugljenim hidratima, to naročito važi za dugoprugaše.

Time je dato najsigurnije jemstvo da će se dugotrajno ugrožene rezerve glikogena ponovo potpuno napuniti.

  • Pri našim današnjim uslovima života naći će se, prirodno, izvjesni razlozi protiv obilja ugljenih hidrata u našoj ishrani. (naročito za fizički neaktivnog čovjeka)

Ova razmišljanja počivaju na činjenici da suvišni ugljeni hidrati, isto, vrlo lako dovode do stvaranja masnih zaliha. (sa svim njihovim nepovoljnim posljedicama)

Ipak, to važi samo tada, kada se istovremeno sa obilnim obrocima ugljenih hidrata poveže i prekomjerno kljukanje kalorijama.

Popunjavanje glikogenskih zaliha

Trenirani sportista, pak, živi u režimu približno izjednačenog kalorijskog bilansa.

  • Stalno troši za odgovarajući jak napor veliki dio svojih rezervi ugljenih hidrata, tako da ne postoji opasnost prekomjernog masnog tkiva.

Mada postoji uzajamna sposobnost zamjene hranljivih materija, eksperimentalno se dokazalo, da se tako važni mišićni glikogen za sportske napore, pri ishrani bez ugljenih hidrata, uopšte ne obnavlja, ili samo vrlo teško.

Čak, pri takvom obliku ishrane, zalihe djelimično i dalje opadaju.

Dakle, jasno je da popunjavanje glikogena, utrošenog zbog napora, stoji u vezi sa dovodom ugljenih hidrata.

To se odvija utoliko brže i djelotvornije, što ovaj dovod obilnije pristiže.

  • Tako, bogate količine ugljenih hidrata u ishrani, garantuju sportisti povoljno stanje izmjene materije za njegovu sposobnost.

Zbog obilnog uskladištavanja glikogena, u smislu stvaranja dobrih preduslova za brži oporavak poslje napora.

Pri tome se naročito pazi na dovod veoma važnih ugljenih hidrata, jer je, često, vrlo teško da se podmiri, uglavnom ugljenim hidratima, nastala velika kalorijska potreba – usljed svakodnevnog napornog treninga.

Obim ishrane može da bude zapreminski tako veliki, usljed mnogih balastnih materija koje sadrži. (prevazilazi moć primanja organa za varenje)

Pri tome dolazi do velikih količina izmeta, i čestog stvaranja neprijatnih gasova.

Stoga mora da se podijeli količina hrane na mnogo malih obroka, a to po najviše traži mali i kratkotrajni osjećaj sitosti. (koga stvara ishrana ugljenim hidratima)

Sve u svemu, zahtjeva se velika kuvarska spretnost da se mnogi ugljeni hidrati pripreme za svakodnevnu ishranu, a da pritom budu gurmanski i lako svarljivi.

Ako to nije uspjelo, ili za to ne postoji dobra volja, nesumnjivo je da tada nastale, negativne strane, mogu da pretegnu nad pozitivnim posljedicama.

Popunjavanje glikogenskih zaliha
  • Obilna potrošnja ugljenih hidrata samo je, ipak, jedan od preduslova za izdašno obogaćivanje glikogenom.

Takođe, od velikog je značaja činjenica da odgovarajući mišić mora najprije da se napregne i shodno tome da iscrpi svoje zalihe glikogena.

Tek angažovanjem rezervi ugljenih hidrata, iz nekog mišića, stvaraju se potrebni uslovi za popunjavanje i obogaćivanje. (putem aktiviranja određenih fermenata)

Pri tome je vrlo važno, da ova regeneracija bude često iznad običnih količina. (govori se o tzv. supernadoknadi = superkompenzaciji)

Čime se u fazi oporavka prekoračuje prethodno stanje zaliha prije napora.

  • Napregnuti i iscrpljeni mišić razvija veliki prohtjev za ugljenim hidratima, naročito u prvim časovima poslje napora.

U tom vremenu pohlepno grabi ponuđenu glukozu i uskladištava je kao glikogen.

  • Zato je umesno da se organizmu, naročito odmah poslje naprezanja, daje obilno ugljenih hidrata u lako svarljivom obliku.

Time se olakšava proces obnove utrošenog glikogena, ubrzava se, skraćuje se i vrijeme oporavka, te stvaraju dobri uslovi za učinak superkompenzacije koja poboljšava takmičarsku sposobnost.

Program čišćenja organizma Zašto je važno govoriti o tome! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)