Masti Zašto je važno koristiti masti u ishrani

Masti

Masti

Masti se pretežno koriste u izmjeni materije samo pri malim intenzitetima, ili, čak, pri mirovanju.

  • U cjelini je izmjena energetskih materija tako podešena, da samo sagorjevanje masti uopšte nije moguće.

Mora u svakom slučaju da se metabolizira određena količina ugljenih hidrata, kako bi se garantovao normalan tok reakcije.

Ova količina može da bude, pod nekim okolnostima, vrlo mala.

Zna se, da su u slučaju potpune iscrpljenosti ugljenih hidrata, što vodi prekidu napora, dovoljni makar oskudni prinosi ugljenih hidrata, pa će se odmah stvoriti neka količina radne sposobnosti za duže vrijeme.

U vezi sa ovim treba da bude pomenuto da u sportu često nastaje »kompleks gladi«.

Simptomi ovog kompleksa su npr.:

  • Nagla pojava neutoljivog osjećaja gladi
  • Mlitavost
  • Vrtoglavica
  • Mrak pred očima

Čemu podležu mnogi sportisti-dugoprugaši.

  • Sve to može, sa medicinskog stanovišta, da se pripiše manjku glukoze centralnog nervnog sistema. (što, po pravilu, vodi od smanjenja količine šećera u krvi)

Pritom nije samo od važnosti apsolutna visina količine šećera u krvi, pošto se takvi slučajevi mogu naći često i pri nižoj, ali još, sasvim normalnoj, vrijednosti šećera u krvi.

Očito da se ovo stanje stvara zbog naglog opadanja vrijednosti šećera u krvi, koja je za napore inače mnogostruko više potrebna.

Masti
  • Postoji u praksi zaštitni mehanizam tijela.

U brzini da snabdjevanje mozga hranljivim materijama ne bude ugroženo, iznuđava uklanjanje takvog stanja prekidom napora. (ukoliko odmah nisu dobavljeni brzo iskoristivi ugljeni hidrati)

  • »Kompleks gladi« nastaje naročito kao rezultat kakvog intenziteta napora, pri kome se energija pretežno stvara izmjenom masnih materija.

Tu se, ipak, trajno dešava kontinualno uključivanje ugljenih hidrata u izmjenu energetskih materija.

Pritom, pored mišićnog glikogena, čije iscrpljenje ne pokreće nikakve pojave u središtu tijela, u izvjesnoj mjeri, uključen je i šećer iz krvi.

Što utiče da se javlja zahtjev za dopunskim snabdjevanjem glikogena iz jetre.

Pri dalekosežnoj potrošnji glikogena jetre ne može da se očuva stanje šećera u krvi i kao poziv za hitnu pomoć nastupa »gladni kompleks«.

  • Manjak šećera u krvi može da bude alarmiran i pri još dugo neiscrpljenim zalihama glikogena jetre.

Vjerovatno kao posljedica greške u regulacionom mehanizmu, i tada izaziva iste simptome.

Može, takođe, da se shvati: kako vrlo aktivna izmjena masnih materija utiče na iskorišćenje glukoze i izaziva posljedice koje su na neki način veza ne za nastajanje simptoma kompleksa gladi.

Svaki iskusan sportista zna da odmah, pri pojavi ovih simptoma, može to uspješno da predupredi uzimanjem malih količina lako svarljivih ugljenih hidrata

Npr. u obliku kocke šećera, čokolade, keksa i sl., a, takođe, i sa zaslađenim napitcima.

Program smanjenja tjelesne težine prirodnim putem! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)