Opšti značaj vitamina u ishrani čovjeka

Opšti značaj vitamina

Opšti značaj vitamina

Opšti značaj vitamina. Tek posljednjih decenija nauka o ishrani je upoznala veliku ulogu vitamina i mogla da je razumije.

Još na početku našeg vijeka vjerovalo se da je besprjekorna ishrana obezbjeđena uzimanjem dovoljnih količina ugljenih hidrata, masti i bjelančevina, kao i vode.

Danas je poznat veliki broj vitamina koji su bezuslovno neophodni za normalan tok životnih pojava, ali su potrebni samo u izvanredno malim količinama.

Kako organizam ove materije, uopšte, ne proizvodi sam (ili možda ne u dovoljnim količinama), upućen je da ih unosi sa hranom.

Svi vitamini, bez izuzetka, imaju važnu ulogu u unutrašnjoj izmjeni materije; kao sastavni dijelovi raznih fermenata i hormona oni omogućavaju tok procesa izmjene materije.

Naprotiv, nemaju uopšte nikakav značaj kao nosioci kalorija ili kao osnovne ćelije tjelesnog sastava.

U prošlim vremenima često su vladale, u epidemijskim razmjerama, bolesti kojih danas skoro da nema.

One su izbijale usljed nedovoljno kvalitetne ishrane, zbog nedostatka pojedinih vitamina.

Istraživanja, o suštini takvih bolesti, dovela su do otkrića i daljeg ispitivanja vitamina.

Da pomenemo samo skorbut, bolest koja je vijekovima bila bauk pomoraca i izbijala zbog nedostatka vitamina C.

Bolest beri-beri nastajala je zbog oskudice u B-vitaminu, a pelagra zbog oskudice nijacina.

Napadi rahitisa imali su uzrok u nedovoljnom sunčanju tijela, što je u čovjeku obično prvi uslov za stvaranje djelotvornog vitamina D, u koži.

Najviše su time bila pogođena djeca sirotih radnika, koja su rasla u mračnim kvartovima nekadašnjih industrijskih naselja.

Kada se spoznalo da je uzrok ovih bolesti nedostatak određenih vitamina, one skoro nikada više nisu izbijale u jakom obliku.

Samo pod izvjesnim uslovima početci ovakvih nestašica vitamina mogu da imaju neki značaj.

Opšti značaj vitamina

Hrana, koja nam je danas uobičajena, sadrži normalno sve važne vitamine u dovoljnoj mjeri.

  • Nedostatak nekih moguć je u dobu uvećanih potreba pri jednoličnoj ili pogrešno spremljenoj hrani, odnosno, kod bolesti crijeva koje sprječavaju uzimanje vitamina.

Oduvjek je bilo zanimljivo pitanje, može li se povećati obična životna djelatnost organizma, još i putem povećanog davanja vitamina.

Sigurno je da ona mala količina, koja sprječava nastajanje negativnih pojava, ne predstavlja još zadugo najbolju moguću mjeru.

  • Zato je pravilno da se upotrebi 2-3 puta veća doza.

Sa daljim većim uzimanjem vitamina ne može da se očekuje nikakvo uvećanje radne sposobnosti.

Čak je poznato da su neki vitamini izazivali trovanje pri vrlo velikim dozama.

  • Uopšteno, količina potrebnih vitamina zavisi od vrste ishrane i životnih uslova.

Neki vitamini su međusobno u tjesnim vezama razmjene i najpovoljnije djeluju ako se pridržavamo određenih odnosa pri uzimanju.

CLEAN 9 Detoksikujte svoj organizam uz pomoć Aloe vere! (Pročitajte više)

Besplatan pregled kvantnom dijagnostikom za polaznike C9 paketa. (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)