Rastvaranje vitamina A, D, E, K u mastima

Rastvaranje vitamina

Rastvaranje vitamina

Rastvaranje vitamina. Obično se vitamini dijele po svojoj rastvorljivosti u 2 grupe:

  • Vitamini rastvorni u vodi
  • Vitamini rastvorni u mastima

U mastima su rastvorni vitamini A, D, E, K.

Od ovih se vitamin A nalazi samo u proizvodima životinjskog porijekla.

  • To su, prije svega, maslac (buter) i mlijeko, žumance od jajeta, crna džigerica.

Ima ga i kod nekih vrsta morskih riba, odakle se koristi kao poznati »riblji zejtin«.

U biljnim proizvodima nalazi se u vezanom obliku kao jedinjenje karotin – organska boja, i to naročito u mrkvi, a ima ga takođe i u voću.

  • Vitamin A je neophodan za čulo vida.

Pri nedostatku dolazi do:

Pogoršanja prilagodljivosti vida u mraku, a dalje i do potpunog noćnog sljepila.

Nadalje ovaj vitamin podstiče rast i regeneraciju kože i sluzokože.

U nedostatku njega, dolazi do njihovog sušenja i rapavljenja, a potom često usljedi i infekcija.

Ova bolest napada naročito rožnjaču i očne kapke, te može da dovede do sljepila.

  • Vitamin D bogato se nalazi u ribljem zejtinu, a manje količine su i u mlijeku i žumancetu jajeta.

Pri sunčanju tijela može i sam organizam da ga stvori u koži, na osnovu određenih predprocesa.

Nedostatak D vitamina izaziva rahitis, nekada tako čestu bolest.

Važan je za izmjenu materije kostiju i nezamjenjiv je za normalan tok očvršćavanja kostiju.

Rastvaranje vitamina
  • Vitamin E, naročito se nalazi u raznim biljnim klicama, npr. u raži, ječmu, ovsu (zob) i pšenici (ulje od pšeničnih klica).

Takođe ga ima u zelenoj salati i mladom Iišću nekih vrsta povrća.

Njegova tačna uloga u izmjeni materije nije još ni izbliza poznata, ali se zna da može da štiti neke druge materije od oksidacionog razaranja.

Kod životinja nedostatak E vitamina manifestuje se, uglavnom, kao slabljenje rada mišića i polnih funkcija.

Kod ljudi, do sada, još nisu poznate neke bitne pojave u vezi njegovog nedostatka.

  • Vitamin K nalazimo najviše u povrću, krompiru, ribi i u mesu.

To je praktično sastojak svake žive ćelije, ali može da se uskladišti samo u neznatnim količinama.

Kada je ometena resorpcija u kanalu želudac-crijeva (npr. pri oboljenju žuči), ili kad je spriječeno njegovo dopunsko stvaranje iz crijevnih bakterija, onda dolazi do nedostatka ovog vitamina i tada, uglavnom, nastaju oboljenja.

Nedostatak K vitamina ispoljava se pretežno u nastupanju krvarenja pošto ovaj vitamin učestvuje u proizvodnji važne materije protrombina, koji je zaustavljač krvarenja.

CLEAN 9 Detoksikujte svoj organizam uz pomoć Aloe vere! (Pročitajte više)

Preporuke aktivnosti uz CLEAN 9 paket! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)