Vitamini i sportska dostignuća za normalnu izmjenu materija

Vitamini i sportska dostignuća

Vitamini i sportska dostignuća

Vitamini i sportska dostignuća. Kako su vitamini, u sasvim opštem smislu, potrebni za normalan tok procesa izmjene materija?

U nedostatku skoro svakog vitamina, nastaju negativne pojave koje djeluju najprije i najviše na opadanje opšte tjelesne sposobnosti.

  • Veća aktivnost izmjene materije, kod ljudi koji se bave sportom, izaziva, uopšte, i veću potrebu za vitaminima.

Ipak je, i bez toga, obično, za sportistu obezbjeđena dovoljna količina vitamina u potrebnoj visokovrijednoj hrani.

Odatle, sada, nastaje pitanje može Ii se postići povećanje takmičarskih sposobnosti, dodatnim povećanim uzimanjem vitamina, više od već uvećane potrebe?

  • U stvarnosti su samo od značaja, askorbinska kiselina i tiamin, dakle vitamini C i B1.

Značaj B1 vitamina je u njegovoj poznatoj ulozi za razgradnju ugljenih hidrata, naročito pri korišćenju pirogrožđane kiseline.

Ovdje se nalazi i dodirna tačka između anaerobne (tj. reakcija se odvija bez prisustva kiseonika), i aerobne razgradnje ugljenih hidrata.

Veliko angažovanje ovih puteva izmjene materije, naročito za dugoprugaške uspjehe, u vezi sa velikim uzimanjem ugljenih hidrata, uslovljava, radi toga, naročito veliku potrebu sportiste za vitaminom B1.

To iznosi oko 3 do 4 puta više od obične potrebe nesportiste.

  • Mora da se računa sa 4 do 8 mg dnevno u odnosu na vrstu sporta.

Tome još mogu znatni gubici da nastanu znojenjem, tako da se toliki višak vitamina često ne sadrži u hrani.

Zato se smatra, opravdanim, uzimanje sintetskih vitamina, naročito u vrijeme obimnog treninga.

Vitamini i sportska dostignuća
  • Uzimanje vitamina, više od stvarne potrebe, izgleda da direktno utiče na uvećanje sposobnosti, ako uopšte utiče, a kod tiamina još po najprije.

U toku neposrednih priprema za takmičenja, zato su često povećavane doze D1 vitamina (od 50 na 100 mg).

Time je pokušano da se uveća energetska izmjena materije, a naročito sposobnost za dugotrajne napore.

Sem toga očekuje se povećanje dejstva nervnog sistema.

Takva mjera ima za to smisla, jer se može s tim još uvijek da izjednači neki postojeći deficit energije.

Da se sa sigurnošću zamjene optimalne posljedice zbog punog iskorišćenja ugljenih hidrata.

Slične su i prilike za C vitamin.

Ovde nije poznata tako neposredna veza sa izmjenom materije pri naprezanju, kao kod tiamina.

Ovde su, takođe, vršeni stalni pokušaji da se poveća sportski učinak većim uzimanjem vitamina.

Ali svi postignuti rezultati u ovoj oblasti, obično nisu podvrgnuti nekom strogom kontrolnom ispitivanju.

S druge strane, potvrđeno je da naporan trening može dosta da poveća potrebu za C vitaminom.

  • Zna se da, naročito u zimskim mjesecima, mogu da se pojave, neosjetno, stanja oskudice koja veoma utiču na spremnost sportiste.

Takođe su uzrok poznate neotpornosti prema infekcijama.

  • Zato je poželjno da se, u doba intenzivnog treniranja, naknadno daje čisti C vitamin pored količina koje se nalaze u hrani.

Kako se nikada nije utvrdila nikakva nezgoda zbog uzimanja čak i većih količina, mogu se radi sigurnosti dejstva, davati sasvim velike doze.

  • U takvim vremenima potreba za C vitaminom može da iznosi i do 500 mg, za sportistu u posebnim slučajevima.

Trebalo bi, ipak, da bude konačno napuštena predstava da će se pomoću viška C-vitamina postići naknadno povećanje takmičarske moći.

Već su svi iz dugog niza vitamina bili isprobani sa svrhom da se poveća takmičarska moć.

Pritom nisu nedostajala ni optimistička tvrđenja.

Vitamini i sportska dostignuća

Značaj i povećana potreba ovih vitamina, za sportiste su van diskusije, ali se uvijek pritom pokazalo da, ni pri najboljem mogućem snabdjevanju vitaminima, nikakav naknadni uspjeh, ne može da se postigne.

Jedino što je potrebno, to je da se uvijek podržava ishrana sportista u pogledu vitaminske sadržine, da bi se odmah uočio ma koji nedostatak u snabdjevanju pri postojećoj velikoj potrebi.

  • Ovo se odnosi i na vitamin A i nijacin, pored već razmatranih vitamina B1 i C, jer se dokazalo da bavljenje sportom izaziva za njima naročito veliku potrebu.

Uvijek se iznova ukazuje da se ne radi samo o velikom uzimanju bilo kojih vitamina.

Već da tu postoji i međusobni odnos vitamina koji zahtjeva pridržavanje izvjesnih srazmjera pri uzimanju.

  • Ako je potrebna dopuna vitamina, pored količine koje se sadrže u hrani, tada je za preporuku da se nastojanja usmjere ka tabletama multivitamina.

Npr. poznat je preparat »sumavit« koji sadrži odmjereni sastav raznih vitamina.

Pri tome se treba pridržavati, ipak datih doza, jer neki vitamini, koji se tu nalaze (A i D) mogu da prouzrokuju pri dužoj upotrebi pojave predoziranja, odnosno supervitaminoze.

Zato treba ljekar da propiše namjensko uzimanje velikih doza pojedinih vitamina.

Detoksikujte svoj organizam i izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Clean 9 SHAKE recepti za kvalitetnu nadopunu ishrane! (Pročitajte više)

CLEAN 9 Detoksikujte svoj organizam uz pomoć Aloe vere! (Pročitajte više)